Späť

Nemáte 16 rokov?

Prihlásiť sa do systému online môžu iba klienti starší ako 16 rokov. Ak máte menej ako 16 rokov, prosím, príďte priamo do Solarka v čase prevá dzky recepcie (6:00 - 10:00 a 17:00 - 20:30) spoločne s rodičom alebo iným zodpovedným zástupcom a do systému vás zaevidujeme po vyplnení registračného tlačiva priamo na mieste. Viac podrobností vo všeobecných obchodných podmienkach.